‘Schrijven als verzet’

Colloquium over nieuwe Arabische literatuur
Leerstoel Mahmoud Darwish
Federatie Wallonië-Brussel van België

in partnership met Bozar, de ULB en de UCL

Arabische schrijvers namen vaak het voortouw in de kritiek die hun samenleving uit op politieke en religieuze vertegenwoordigers, ondanks de dreigende censuur, vervolging, opsluiting of ballingschap. Deze conferentie stelt zich tot doel enkele Arabische schrijvers voor te stellen die via fictie of poëzie weerwerk boden aan de heersende macht in al zijn vormen.

26-27 oktober 2017
vanaf 09:00
Paleis voor Schone Kunsten
Brussel

Gedetailleerd programma hier.

***

‘Ik kom niet terug, ik kom’

Lanceringsdag van
de ‘Universitaire en culturele leerstoel Mahmoud Darwish’
van de Federatie Wallonië-Brussel van België
in partnership met Bozar, de ULB en de UCL

Een event met een dag vol literatuur, film en muziek
als eerbetoon aan de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish

Woensdag 25 januari 2017
van 09:00
Paleis voor Schone Kunsten
Brussel

Gedetailleerd programma hier.

De ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ werd in 2016 opgericht door de Federatie Wallonië-Brussel op initiatief van haar minister-president, mijnheer Rudy Demotte.

De leerstoel heeft tot doel het werk en gedachtegoed van een grote 20ste-eeuwse dichter levendig te houden, een dichter die als een van de belangrijkste moderne, Arabische auteurs wordt beschouwd. Zijn oeuvre – zo’n twintig dichtbundels en zeven prozawerken met tal van artikels en interviews – is in ongeveer veertig talen vertaald.

Met de oprichting van de ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ wil de Federatie Wallonië-Brussel de samenwerkingsverbanden met Palestina bestendigen en tegelijk aantonen dat ze bereid is universele waarden te steunen en wil zoeken naar ‘de verovering van spirituele gebieden’ – gebieden waar weldenkende mensen helaas terrein hebben verloren aan hen die haat en fanatisme zaaien.

De ‘Leerstoel Mahmoud Darwish’ past ook in de dynamiek om de moderne culturen van de Maghreb en het Midden-Oosten te bevorderen, een initiatief van Wallonië-Brussel Internationaal en de Federatie Wallonië-Brussel. De leerstoel wil binnen de Franstalige universiteiten de oprichting aanmoedigen van leerstoelen die gewijd zijn aan die regio’s in de wereld die aan de basis liggen van de grootste diaspora als gevolg van immigratie naar Brussel en Wallonië.

De leerstoel bevindt zich op het kruispunt van een universitaire en een culturele omgeving en:
– brengt colloquia en andere academische activiteiten, ondersteunt het maken van afstudeerstudies, scripties, vertalingen, tijdschriftartikels enz. om binnen de wereld van studenten en onderzoekers een dynamiek te stimuleren;
– organiseert culturele evenementen die op een breder publiek mikken;
– kan ‘een label toekennen’ aan kwalitatieve initiatieven die aansluiten op de geest van het gedachtegoed van Darwish en de doelstellingen van de leerstoel.

Tot slot zal de leerstoel zich ook inzetten om scholen en verenigingen over de verschillende aspecten van het project te sensibiliseren.

De activiteiten voor de Leerstoel Mahmoud Darwish worden gecoördineerd door een Begeleidingscomité bestaande uit Arabisch- en Franssprekende experts en vertegenwoordigers van de Federatie Wallonië-Brussel.
Met de operationele steun van de feitelijke vereniging BOZAR,ULB, UCL.

Op de hoogte van onze activiteiten, klik hier.
Voor een complete presentatie in pdf hier.